Senat przyjął nowelizację prawa oświatowego

By on kwiecień 19, 2021

15 kwietnia podczas posiedzenia Senatu przyjęto nowelizację prawa oświatowego. Mimo krótkiej, ale burzliwej dyskusji, podczas której Senatorowie wyrazili swoje obawy co do mających nastąpić zmian (głównie w zakresie braku opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej), wyniki głosowania są bardzo obiecujące:

Za przyjęciem projektu głosowało 94 senatorów, 3 wstrzymało się od głosu, nikt natomiast nie wyraził sprzeciwu.

Zaproponowane  zmiany na tę chwilę otwierają drzwi do powrotu możliwości skorzystania z edukacji domowej także osobom czasowo przebywającym za granicą. Projekt trafi teraz do podpisu Prezydenta. Mamy nadzieję, że rozporządzenie w zakresie finansowania oświaty, które zgodnie z zapowiedziami ma się pojawić się pod koniec roku, nie wprowadzi negatywnych regulacji w tym obszarze.