wrzesień 2017 – polskie dzieci za granicą pozbawione dostępu do edukacji domowej

By on sierpień 31, 2017

Nowe przepisy ustawy Prawo Oświatowe krzywdzą małych Polaków przebywających za granicą, którzy chcą uczyć się polskiej podstawy programowej w trybie edukacji domowej.

Kiedy we wrześniu 2016 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt ustawy Prawo Oświatowe, mający zastąpić dotychczasowe przepisy oświatowe, wzbudził on wiele kontrowersji. Z perspektywy edukacji domowej znacząco ograniczał on dostęp do niej dla dzieci mieszkających w Polsce i praktycznie uniemożliwiał korzystanie przez małych Polaków mieszkających poza granicami kraju. Zapisami budzącymi najwięcej wątpliwości były:

1) wprowadzenie rejonizacji wojewódzkiej

Przepis ten ogranicza prawo rodziców do wyboru dowolnej szkoły dla dziecka, nakazując wybór województwa, w którym dziecko zamieszkuje. Tym samym dzieci korzystające z edukacji domowej w Polsce, nawet mieszkając w okolicy granic województw, nie mogą być zapisane do szkoły poza swoim województwem. Sytuacja jest jeszcze gorsza w przypadku dzieci mieszkających poza granicami kraju. Obowiązek wyboru szkoły w województwie zamieszkania dziecka eliminuje wszystkich uczniów, którzy nie zamieszkują na terenie Polski. Przepis ten więc zamyka drogę do korzystania z edukacji domowej dla wszystkich małych Polaków mieszkających poza granicami kraju.

2) wprowadzenie wymogu uzyskania opinii publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej

Zapis ten wprowadza obowiązek uzyskania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i eliminuje możliwość zdobycia takiej z poradni niepublicznej. Ze względu na rejonizację, dostępność poradni publicznych jest ograniczona, a czas oczekiwania na opinię bardzo długi. Pedagodzy z publicznych poradni niechętnie dostosowują termin badania do potrzeb rodziców edukacji domowej. Dostęp do tej formy nauki zostaje więc znacznie utrudniony, nawet dla dzieci korzystających z niej na terenie kraju.

9 stycznia 2017 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy reformujące system edukacji. Przepisy ustawy Prawo Oświatowe wejdą w życie 1 września 2017 roku uniemożliwiając polskim dzieciom przebywającym za granicą korzystanie z formy edukacji jaką jest nauczanie domowe.

Równocześnie Ministerstwo przewidziało przepisy przejściowe, które stanowią, iż:

  1. Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w tym trybie będą mogli ją dokończyć.
  2. Wnioski o edukację domową złożone do dnia 1 września 2017 r. rozpatrywane są według starych przepisów.
  3. Nowe wymogi (szkoła na terenie województwa oraz opinia poradni publicznej) dotyczą dzieci, które zaczną edukacją domową po 1 września 2017 r.