Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

By on kwiecień 19, 2021

18 czerwca 2020 r. za sprawą Posła Bartłomieja Wróblewskiego do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe.

Pod projektem podpisało się 21 posłów Prawa i Sprawiedliwości:
Dominika Chorosińska, Arkadiusz Czartoryski, Michał Dworczyk, Jan Dziedziczak, Agnieszka Górska, Fryderyk Kapinos, Bartosz Kownacki, Anna Kwiecień, Paweł Lisiecki, Jerzy Małecki, Anna Milczanowska, Teresa Pamuła, Jerzy Polaczek, Tomasz Rzymkowski, Anna Maria Siarkowska, Sławomir Skwarka, Beata Strzałka, Ewa Szymańska, Piotr Uściński, Agata Katarzyna Wojtyszek, Bartłomiej Wróblewski.
Założenia projektu zmiany ustawy:

  • zniesienie wymogu dołączania do wniosku o edukację domową opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • zniesienie rejonizacji, co może otworzyć granice polskiej edukacji Polonii i Polakom za granicą,
  • zwiększenie subwencji dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą z 60% na 80%,
  • subwencja dla uczniów mieszkających za granicą na poziomie 15%.

Jest to bardzo ważne, że temat edukacji domowej Polaków za granicą wrócił na łamy dyskusji. Z pewnością podjęcie tego zagadnienia jest powrotem do tego, co było ważne dla Polonii.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy:

https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/175C63252497A580C125859F0034E406/%24File/464.pdf 

oraz do obserwowania przebiegu procesu legislacyjnego:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=464