lipiec 2017 – odrzucanie nowych rozwiązań dla edukacji polonijnej

By on lipiec 14, 2017

Fundacja Edukacji Polonijnej złożyła do MEN wniosek o uznanie szkoły eksperymentalnej, wniosek został jednak odrzucony.

Pod koniec maja 2017 roku Fundacja Edukacji Polonijnej złożyła do MEN wniosek o uznanie Polonijnej Szkoły Przyszłości w Katowicach za szkołę eksperymentalną. Pozwoliłoby to szkole uzyskać prawa szkoły publicznej, co wiąże się np. z jej finansowaniem z subwencji. Rozwiązanie to było dedykowane małym Polakom za granicą, którzy chcą korzystać z polskiej edukacji w formie nauczania domowego, i czerpało z dotychczasowych doświadczeń edukacji domowej dla polskich dzieci za granicą.

Niestety, MEN odrzuciło wniosek o utworzenie szkoły eksperymentalnej. Projektowi zarzucano brak innowacyjności oraz to, że podobne zadania realizuje ORPEG (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą). Szkoła eksperymentalna zakładała jednak inną formę oceny uczniów niż dotychczas – na podstawie całorocznej klasyfikacji i regularnych spotkań online z nauczycielem. Dodatkowo, był to pomysł na swego rodzaju kompromis po odebraniu dzieciom za granicą możliwości korzystania z polskiej edukacji domowej z powodu wprowadzenia rejonizacji wojewódzkiej.

Co tym bardziej szokujące, na spotkaniu – mimo wcześniejszych zapowiedzi – nie pojawił się wiceminister Maciej Kopeć. W związku z jego nieobecnością dyskusja w sprawie odrzucenia wniosku była trudna. Informacja o tym, że minister nie może wziąć udziału w spotkaniu, została przekazana w momencie, gdy przedstawiciele organizacji wchodzili do gmachu ministerstwa.

Fundacja Edukacji Polonijnej zapowiedziała, że nadal będzie podejmować działania w sprawie edukacji domowej dla Polaków za granicą.