Nowelizacja prawa oświatowego uchwalona przez Sejm

By on kwiecień 19, 2021

17 marca nowelizacja prawa oświatowego została uchwalona przez Sejm wynikiem: 393 za, 3 przeciw, 48 wstrzymało się. Przypominamy, że projekt w obecnej formie zawiera:

  • Zniesienie rejonizacji,
  • Zniesienie opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Podczas drugiego posiedzenia uczestnicy dyskusji skupili się na dwóch tematach – potrzebie opinii oraz edukacji domowej Polonii. Jeśli chodzi o pierwszy z nich, to kilkoro Posłów stwierdziło, że opinia jest niezbędna do otrzymania zgody na edukację domową. Większość wypowiadających się osób odparło jednak ich argumenty stwierdzając, że swoboda w decydowaniu o edukacji dziecka jest niezwykle istotna, aby mogło ono uczyć się zgodnie z duchem przyszłości. Sejm odrzucił poprawkę Lewicy, która wniosła o utrzymanie wymogu opinii poradni. Przechodząc do drugiego tematu, należy zwrócić uwagę na to, że wszyscy Posłowie, którzy poruszyli temat Polonii, jednogłośnie stwierdzili, że jej edukacja też powinna zostać zaopiekowana. Joanna Fabisiak stwierdziła nawet, że edukacja domowa to najprostszy sposób na umacnianie tożsamości Polonii. Pytanie wielu uczestników dlaczego Ministerstwo rezygnuje z edukacji domowej dla Polonii pozostało bez bezpośredniej odpowiedzi. 

Tomasz Rzymkowski zaznaczył, że Ministerstwo w pełni popiera projekt, ale dodał też, że Polonia ma już ORPEG oraz inne ośrodki edukacyjne dla Polonii. Dobrą wiadomością jest jednak to, że ustawa w obecnej formie przewiduje wsparcie polskich dzieci edukujących się w trybie edukacji domowej za granicą.

Ustawę przekazano teraz Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.