październik 2017 – koniec dofinansowania zerówek w edukacji domowej

By on październik 27, 2017

Sejm wprowadził przepisy o zaprzestaniu subwencjonowania z budżetu państwa nauczania przedszkolnego (czyli tzw. ,,zerówek’’) realizowanego w ramach edukacji domowej.

27 października 2017 roku Sejm przyjął krzywdzącą dla edukacji domowej ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z przytoczonym poniżej art. 23 tej ustawy, od dnia 1 stycznia 2018 roku nie będzie już finansowane nauczanie przedszkolne w edukacji domowej.

Art. 23. Dotacji, o której mowa w art. 16–21, nie udziela się na ucznia placówki wychowania przedszkolnego, który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza tą placówką, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Ministerstwo uzasadniało tę zmianę niższym kosztem, jakie ponoszą szkoły na uczniów edukacji domowej na poziomie przygotowania przedszkolnego – na tym etapie nauki nie realizuje się egzaminów klasyfikacyjnych. Taki uczeń nadal jednak generuje koszty administracyjne, które dotychczas szkoły pokrywały z dotacji. Istnieje uzasadniona obawa, że w obliczu braku dofinansowania szkoły niechętnie podchodzić będą do uczniów zerówek. A dzieci korzystających z nauczania domowego na poziomie zerówki jest około tysiąc.

Nie jest to pierwsze ograniczenie finansowania  edukacji domowej – w 2016 roku na podstawie rozporządzenia o podziale subwencji oświatowej, dotacje dla uczniów nauczania domowego zostały ustalone w przybliżeniu na poziomie 0,6 dotacji dla dzieci uczęszczających do szkół (konkretna wysokość dotacji zależy od regionu).