Jakich zmian możemy oczekiwać w prawie oświatowym?

By on kwiecień 19, 2021

16 lutego 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu. W jego pierwotnej wersji zakładano wysokość subwencji dla polonijnych dzieci w edukacji domowej na poziomie 15%, jednak finansowanie nie będzie regulowane drogą ustawy, a rozporządzenia.

 

Podczas posiedzenia toczyła się żywa dyskusja na temat edukacji Polonii. Posłowie wyrazili swoje rozczarowanie, że ten temat nie został należycie zaopiekowany. Większość z nich oczekiwała, że edukacja domowa zostanie umożliwiona Polonii zgodnie z zapowiedziami. Ministerstwo Edukacji i Nauki zobowiązało się do wydania wytycznych dla ORPEG-u, które pozwolą wyjść naprzeciw oczekiwaniom polskich rodzin. W odpowiedzi na ten argument pojawiły się odpowiedzi, że ORPEG nie zawsze umożliwia realizację pełnej podstawy programowej, natomiast edukacja domowa dałaby im większe możliwości nauczania. 


Zespół Fundacji Edukacji Polonijnej brał czynny udział w posiedzeniu. W swojej wypowiedzi zaznaczyli jak ważny jest dostęp do polskiej edukacji dla dzieci mieszkających za granicą oraz możliwość realizacji pełnej podstawy programowej, która ułatwia dzieciom powrót do kraju i kontynuację nauki w polskiej szkole.

 

Podczas wspomnianego posiedzenia przegłosowana została poprawka w ustawie Prawo oświatowe z uwzględnieniem zniesienia rejonizacji i opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wysokość subwencji nie będzie określona na poziomie ustawy, ale w drodze rozporządzenia, które zostanie wydane jeszcze w tym roku kalendarzowym i będzie dotyczyło kolejnego roku budżetowego.

 

Nowy projekt ustawy, według zapowiedzi wnioskodawców, ma wejść w życie 1 lipca 2021 roku. Mamy nadzieję, że zmiany te otworzą granice dla polskiej edukacji.

 

Treść Projektu zmiany ustawy Prawo oświatowe

Nagranie z posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej.