I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

By on kwiecień 19, 2021

26 listopada 2020 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, który dotyczy edukacji domowej. 

Przedstawiciel wnioskodawców – Poseł Bartłomiej Wróblewski – zaprezentował cele projektu, czyli:

  • zniesienie wymogu dołączania do wniosku o edukację domową opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • zniesienie rejonizacji,
  • zwiększenie subwencji dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą z 60% na 80%.

Podstawą do podjęcia tego tematu są postulaty środowiska edukacji domowej, a w tym potrzeba większej swobody dla rodziców dzieci w wieku szkolnym w zakresie ich edukacji. Projekt ma na także na uwadze wsparcie edukacji dzieci Polaków, mieszkającym poza granicami kraju. Taki stan rzeczy przywróciłby możliwości sprzed 2017 roku, kiedy to Polonia mogła korzystać z edukacji domowej w Polsce. 

Po prezentacji Posła Wróblewskiego odbyła się krótka debata, podczas której uczestnicy mogli odnieść się do zawartych w projekcie założeń. Większość z nich wypowiedziało się pozytywnie na temat proponowanych zmian, ale znaleźli się też przeciwnicy, którzy obawiają się nadużyć w zakresie edukacji domowej.

Na koniec posiedzenia została powołana podkomisja nadzwyczajna dla procedowania tej sprawy.

Zdjęcie:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej-_Warszawa.jpg