Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej do Urzędu Miasta Lublin w sprawie dotowania uczniów pobierających naukę w formie tzw. edukacji domowej oraz realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w systemach oświaty innych krajów z dnia 23 marca 2015 roku.kliknij, żeby wyświetlić.

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej do Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą przez dzieci polskie przebywające poza granicami kraju z dnia 15 grudnia 2009 roku.kliknij, żeby wyświetlić.