Edukacja domowa dla Polaków za granicą

Edukacja domowa – forma edukacji, w której dziecko realizuje program polskiej szkoły przy wsparciu rodziców, pomimo wyjazdu za granicę.

Strona przedstawia etapy zmian w polskim prawie dotyczące funkcjonowania nauczania domowego jako formy edukacji dla polskich dzieci mieszkających poza granicami kraju.

Category: Edukacja domowa dla Polonii

15 kwietnia podczas posiedzenia Senatu przyjęto nowelizację prawa oświatowego. Mimo krótkiej, ale burzliwej dyskusji, podczas której Senatorowie wyrazili swoje obawy co do mających nastąpić zmian (głównie w zakresie braku opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej), wyniki głosowania są bardzo obiecujące: Za przyjęciem projektu głosowało 94 senatorów, 3 wstrzymało się od głosu, nikt natomiast nie wyraził sprzeciwu. […]

 • kwiecień 19, 2021
 • 0 Comments

7 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, na którym rozpatrywany był poselski projekt ustawy wprowadzający zmiany w zakresie edukacji domowej. Komisja postanowiła zarekomendować Izbie przyjęcie nowelizacji bez poprawek. Szczegóły zostały wymienione we wcześniejszych aktualnościach. Zabierając głos w dyskusji senator Bogdan Zdrojewski zaznaczył, że nowelizacja ułatwi edukację domową dzieci polskich […]

 • kwiecień 19, 2021
 • 0 Comments

17 marca nowelizacja prawa oświatowego została uchwalona przez Sejm wynikiem: 393 za, 3 przeciw, 48 wstrzymało się. Przypominamy, że projekt w obecnej formie zawiera: Zniesienie rejonizacji, Zniesienie opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podczas drugiego posiedzenia uczestnicy dyskusji skupili się na dwóch tematach – potrzebie opinii oraz edukacji domowej Polonii. Jeśli chodzi o pierwszy z nich, […]

 • kwiecień 19, 2021
 • 0 Comments

16 lutego 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu. W jego pierwotnej wersji zakładano wysokość subwencji dla polonijnych dzieci w edukacji domowej na poziomie 15%, jednak finansowanie nie będzie regulowane drogą ustawy, a rozporządzenia.   Podczas posiedzenia toczyła się żywa dyskusja na temat edukacji Polonii. Posłowie wyrazili swoje rozczarowanie, że […]

 • kwiecień 19, 2021
 • 0 Comments

26 listopada 2020 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, który dotyczy edukacji domowej.  Przedstawiciel wnioskodawców – Poseł Bartłomiej Wróblewski – zaprezentował cele projektu, czyli: zniesienie wymogu dołączania do wniosku o edukację domową opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zniesienie rejonizacji, zwiększenie subwencji dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny […]

 • kwiecień 19, 2021
 • 0 Comments

18 czerwca 2020 r. za sprawą Posła Bartłomieja Wróblewskiego do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe. Pod projektem podpisało się 21 posłów Prawa i Sprawiedliwości: Dominika Chorosińska, Arkadiusz Czartoryski, Michał Dworczyk, Jan Dziedziczak, Agnieszka Górska, Fryderyk Kapinos, Bartosz Kownacki, Anna Kwiecień, Paweł Lisiecki, Jerzy Małecki, Anna Milczanowska, Teresa Pamuła, Jerzy Polaczek, […]

 • kwiecień 19, 2021
 • 0 Comments

Podsumowanie konferencji „Edukacja domowa – radość, wyzwania, zmagania” przez posła Bartosza Jóźwiaka, mecenasa Krzysztofa Tusińskiego i Jakuba Jarosa – ojca 4 dzieci korzystających z edukacji domowej:

 • listopad 30, 2018
 • 0 Comments

Nowe przepisy ustawy Prawo Oświatowe krzywdzą małych Polaków przebywających za granicą, którzy chcą uczyć się polskiej podstawy programowej w trybie edukacji domowej.

 • sierpień 31, 2017
 • 0 Comments

Proponowane zmiany są negatywnie oceniane przez stronę społeczną i powołaną przez MEN grupę roboczą ds. edukacji domowej oraz w licznych interpelacjach poselskich.

 • listopad 30, 2016
 • 0 Comments

Finansowanie nauczania domowego zostało nagle obniżone w trakcie roku szkolnego o 40%. Szkoły nie są w stanie wywiązać się z zobowiązań wobec rodziców.

 • styczeń 29, 2016
 • 0 Comments

Przepisy ustawy o systemie oświaty nie różnicują zasad finansowania, gdy uczeń realizuje obowiązek szkolny jednocześnie w obcym i polskim systemie oświaty, np. w formie edukacji domowej.

 • sierpień 28, 2015
 • 0 Comments

Posłowie PiS Krzysztof Jurgiel i Przemysław Wipler składają interpelacje odnośnie możliwości przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych online, MEN nie wyraża zgody.

 • sierpień 26, 2012
 • 0 Comments

Zdaniem MEN egzaminy wymagają fizycznej obecności ucznia.

 • sierpień 25, 2011
 • 0 Comments

Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli przebywających czasowo za granicą wprowadza nową formę nauki w języku polskim – edukację domową.

 • październik 24, 2010
 • 0 Comments

Wiceminister edukacji Krzysztof Stanowski wysłał list do szkół w Polsce za pośrednictwem kuratoriów oświaty.

 • grudzień 23, 2009
 • 0 Comments