Edukacja domowa dla Polaków za granicą

Edukacja domowa – forma edukacji, w której dziecko realizuje program polskiej szkoły przy wsparciu rodziców, pomimo wyjazdu za granicę.

Strona przedstawia etapy zmian w polskim prawie dotyczące funkcjonowania nauczania domowego jako formy edukacji dla polskich dzieci mieszkających poza granicami kraju.

Archive for kwiecień 2021

15 kwietnia podczas posiedzenia Senatu przyjęto nowelizację prawa oświatowego. Mimo krótkiej, ale burzliwej dyskusji, podczas której Senatorowie wyrazili swoje obawy co do mających nastąpić zmian (głównie w zakresie braku opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej), wyniki głosowania są bardzo obiecujące: Za przyjęciem projektu głosowało 94 senatorów, 3 wstrzymało się od głosu, nikt natomiast nie wyraził sprzeciwu. […]

 • kwiecień 19, 2021
 • 0 Comments

7 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, na którym rozpatrywany był poselski projekt ustawy wprowadzający zmiany w zakresie edukacji domowej. Komisja postanowiła zarekomendować Izbie przyjęcie nowelizacji bez poprawek. Szczegóły zostały wymienione we wcześniejszych aktualnościach. Zabierając głos w dyskusji senator Bogdan Zdrojewski zaznaczył, że nowelizacja ułatwi edukację domową dzieci polskich […]

 • kwiecień 19, 2021
 • 0 Comments

17 marca nowelizacja prawa oświatowego została uchwalona przez Sejm wynikiem: 393 za, 3 przeciw, 48 wstrzymało się. Przypominamy, że projekt w obecnej formie zawiera: Zniesienie rejonizacji, Zniesienie opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podczas drugiego posiedzenia uczestnicy dyskusji skupili się na dwóch tematach – potrzebie opinii oraz edukacji domowej Polonii. Jeśli chodzi o pierwszy z nich, […]

 • kwiecień 19, 2021
 • 0 Comments

16 lutego 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu. W jego pierwotnej wersji zakładano wysokość subwencji dla polonijnych dzieci w edukacji domowej na poziomie 15%, jednak finansowanie nie będzie regulowane drogą ustawy, a rozporządzenia.   Podczas posiedzenia toczyła się żywa dyskusja na temat edukacji Polonii. Posłowie wyrazili swoje rozczarowanie, że […]

 • kwiecień 19, 2021
 • 0 Comments

26 listopada 2020 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, który dotyczy edukacji domowej.  Przedstawiciel wnioskodawców – Poseł Bartłomiej Wróblewski – zaprezentował cele projektu, czyli: zniesienie wymogu dołączania do wniosku o edukację domową opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zniesienie rejonizacji, zwiększenie subwencji dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny […]

 • kwiecień 19, 2021
 • 0 Comments

18 czerwca 2020 r. za sprawą Posła Bartłomieja Wróblewskiego do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe. Pod projektem podpisało się 21 posłów Prawa i Sprawiedliwości: Dominika Chorosińska, Arkadiusz Czartoryski, Michał Dworczyk, Jan Dziedziczak, Agnieszka Górska, Fryderyk Kapinos, Bartosz Kownacki, Anna Kwiecień, Paweł Lisiecki, Jerzy Małecki, Anna Milczanowska, Teresa Pamuła, Jerzy Polaczek, […]

 • kwiecień 19, 2021
 • 0 Comments