Edukacja domowa dla Polaków za granicą

Edukacja domowa – forma edukacji, w której dziecko realizuje program polskiej szkoły przy wsparciu rodziców, pomimo wyjazdu za granicę.

Strona przedstawia etapy zmian w polskim prawie dotyczące funkcjonowania nauczania domowego jako formy edukacji dla polskich dzieci mieszkających poza granicami kraju.

Archive for październik 2017

Sejm wprowadził przepisy o zaprzestaniu subwencjonowania z budżetu państwa nauczania przedszkolnego (czyli tzw. ,,zerówek’’) realizowanego w ramach edukacji domowej.

  • październik 27, 2017
  • 0 Comments