grudzień 2016 – zapowiedź niekorzystnych dla edukacji domowej zmian w Prawie Oświatowym – rejonizacja wojewódzka i publiczne poradnie

By on listopad 30, 2016

Proponowane zmiany są negatywnie oceniane przez stronę społeczną i powołaną przez MEN grupę roboczą ds. edukacji domowej oraz w licznych interpelacjach poselskich.

Kiedy we wrześniu 2016 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt ustawy Prawo Oświatowe, jednym z zagadnień budzących największe wątpliwości, poza likwidacją gimnazjów, były zapisy dotyczące edukacji domowej. Negatywnie oceniono przede wszystkim zapisy dotyczące wprowadzenia tzw. rejonizacji wojewódzkiej oraz obowiązku uzyskania opinii poradni publicznej.

Projekt zapisów dotyczących edukacji domowej został negatywnie ocenionych przez powołaną z inicjatywy minister Anny Zalewskiej, grupę roboczą ds. edukacji domowej. W piśmie z dnia 14 października 2016 r. grupa robocza wskazuje iż: „Liczymy na to, że MEN poważnie potraktuje własne wypowiedzi, iż szczegóły rozwiązań zostaną wypracowane na podstawie wniosków i postulatów przedstawionych przez zespół ds. edukacji domowej. Projekt nowych zapisów dotyczących edukacji domowej oceniamy negatywnie. Zaproponowane przez MEN w projekcie nowej ustawy – Prawo Oświatowe zapisy budzą nasz stanowczy sprzeciw.

Rozwiązania dotyczące edukacji domowej zostały również skrytykowane w stanowiskach licznych organizacji społecznych, między innymi: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Fundacja Elementarz, Stowarzyszenie Edukator, Stowarzyszenie Polaków w Szwecji, stowarzyszenie Szkoła bez Granic w Wielkiej Brytanii, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Obywatele dla Edukacji.

Również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do MEN z prośbą o analizę przepisów dotyczących edukacji domowej: „Uprzejmie proszę o przeanalizowanie ww. opinii dot. planowanych zmian w zakresie tzw. nauczania domowego, także pod kątem konsekwencji dla polskich rodzin przebywających za granicą w kontekście ewentualnych decyzji o powrocie do Polski.”

Zmiany w edukacji domowej były również przedmiotem licznych interpelacji poselskich, skierowanych przez posłów wszystkich największych klubów parlamentarnych:

PiS: Adam Ołdakowski, Marcin Horała, Jacek Żalek, Grzegorz Puda, Bartłomiej Wróblewski, Paweł Lisiecki
PO: Joanna Kluzik-Rostkowska, Halina Rozpondek, Agnieszka Pomaska, Cezary Tomczyk, Rafał Trzaskowski, Joanna Mucha, Sławomir Nitras, Paweł Olszewski, Piotr Cieśliński, Artur Gierada, Arkadiusz Marchewka, Tomasz Kostuś, Norbert Obrycki
Kukiz’15: Tomasz Rzymkowski, Bartosz Jóźwiak, Paweł Skutecki, Tomasz Jaskóła
Nowoczesna: Grzegorz Furgo.

Zapisy dotyczące edukacji domowej były również przedmiotem burzliwej dyskusji podczas posiedzeń Komisji Edukacji oraz debaty na sali plenarnej Sejmu:

a) Komisja Edukacji – wystąpienie Krzysztofa Tusińskiego, członka grupy roboczej ds. edukacji domowej:

b) Fragmenty dyskusji o edukacji domowej podczas posiedzenia plenarnego Sejmu:

– wypowiedź byłej Pani Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej na temat zmian w dotyczących edukacji polonijnej z mównicy sejmowej

https://www.youtube.com/watch?v=ZsGp-1koEdo – minister edukacji Anna Zalewska
https://www.youtube.com/watch?v=1yKsDGXQFEM – Krystyna Szumilas o edukacji domowej za granicą
https://www.youtube.com/watch?v=Oa8e0yA_yVI – Robert Winnicki – porównanie nauczania w Polsce i za granicą
https://www.youtube.com/watch?v=o4ZHLqxH5nw – Tomasz Jaskóła o kształceniu on-line w edukacji domowej

Ostatecznie w ustawie uchwalonej w dniu 14 grudnia 2016 r. znalazły się oba niekorzystne zapisy, tj. zapis o rejonizacji wojewódzkiej i obowiązku uzyskania opinii przez poradnię publiczną.

Sejm zdecydował się jednak na opóźnienie wejścia w życie przepisów. Zmieniono bowiem przepisy przejściowe.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, do wniosków o edukację domową złożonych przed 1 września 2017 r. stosuje się przepisy starej ustawy. Oznacza to, iż zgodę na edukację domową może otrzymać dziecko, które mieszka w innym województwie niż siedziba szkoły, a także posiadające opinię poradni niepublicznej.