styczeń 2016 – wprowadzenie dyskryminującego finansowania w edukacji domowej

By on styczeń 29, 2016

Finansowanie nauczania domowego zostało nagle obniżone w trakcie roku szkolnego o 40%. Szkoły nie są w stanie wywiązać się z zobowiązań wobec rodziców.

Ministerstwo nagle obniża w drodze rozporządzenia finansowanie edukacji domowej. Zmiana opublikowana w dniu 22 grudnia 2015 r. wchodzi w życie już 9 dni później, tj. 1 stycznia 2016 roku. Co istotne, zmiana ta nie zostaje poprzedzona konsultacjami społecznymi. Zostaje również wprowadzona w trakcie roku szkolnego.

Kwota finansowania zostaje obniżona o 40-58 % (zależnie od miejsca położenia szkoły).

Ministerstwo zmianę argumentowało stwierdzeniem, że szkoły ponoszą tylko niewielkie koszty związane z klasyfikacją uczniów w edukacji domowej oraz koszty związane z zapewnieniem ewentualnych, dodatkowych zajęć. Z kolei rodzice argumentowali, że w rzeczywistości wiele szkół często zapewniało wsparcie szersze niż przewidziane w ustawie, a ponadto nie powinno się różnicować dzieci.