Edukacja domowa dla Polaków za granicą

Edukacja domowa – forma edukacji, w której dziecko realizuje program polskiej szkoły przy wsparciu rodziców, pomimo wyjazdu za granicę.

Strona przedstawia etapy zmian w polskim prawie dotyczące funkcjonowania nauczania domowego jako formy edukacji dla polskich dzieci mieszkających poza granicami kraju.

Archive for sierpień 2015

Przepisy ustawy o systemie oświaty nie różnicują zasad finansowania, gdy uczeń realizuje obowiązek szkolny jednocześnie w obcym i polskim systemie oświaty, np. w formie edukacji domowej.

  • sierpień 28, 2015
  • 0 Comments