2012 – walka posłów PiS o egzaminy online

By on sierpień 26, 2012

Posłowie PiS Krzysztof Jurgiel i Przemysław Wipler składają interpelacje odnośnie możliwości przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych online, MEN nie wyraża zgody.

W kolejnych interpelacjach posłowie PiS, Krzysztof Jurgiel i Przemysław Wipler, składają interpelacje poselskie poddając w wątpliwość argumentację Ministerstwa.

W piśmie do minister Krystyny Szumilas poseł Krzysztof Jurgiel wprost wskazuje, iż: „Placówki oświatowe rozważają wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania z uwagi na trudną sytuację uczniów mieszkających za granicą, realizujących równolegle naukę w dwóch różnych systemach edukacji, dla których przyjazd do Polski związany jest z ogromnymi trudnościami.”

Do obu interpelacji negatywnie odniósł się wiceminister Mirosław Sielatycki, który podkreślił brak możliwości przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych on-line, obiecując przy tym rozpatrzenie zagadnienia przy okazji najbliższych prac legislacyjnych. Ministerstwo potwierdziło przy tym możliwość organizacji egzaminów dla takich uczniów poza siedzibą szkoły.

W kwestii edukacji domowej dla Polonii wypowiadali się również inni posłowie PiS. Poseł PiS Lech Sprawka w wywiadzie dla Radia Maryja stwierdził, że należy wspierać kształcenie domowe, zwłaszcza w obliczu nowych fal emigracji: „Nie ulega wątpliwości, że rozwiązanie problemu kształcenia sprzyja utrzymaniu więzi rodzinnych. W tej chwili system, który funkcjonuje należy utrzymać, starając się go ewentualnie udoskonalić.”

Interpelacje uzyskały odpowiedź Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN oraz Mirosława Sielatyckiego, podsekretarza stanu w MEN. Stanowisko Ministerstwa nie uległo w tej kwestii zmianie.