grudzień 2009 – MEN zachęca szkoły i rodziców do nauczania domowego za granicą

By on grudzień 23, 2009

Wiceminister edukacji Krzysztof Stanowski wysłał list do szkół w Polsce za pośrednictwem kuratoriów oświaty.

Jako efekt zaproponowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Programu Rozwoju Oświaty Polskiej za Granicą i Oświaty Polonijnej oraz pozytywnego wyniku konsultacji w dniu 15 grudnia 2009 r., skierowano do wszystkich kuratoriów oświaty w Polsce list Krzysztofa Stanowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wiadomość ta zawierała materiał informacyjny na temat możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą przez dzieci polskie przebywające poza granicami kraju.

Dla nauczania domowego najważniejszy był fragment odnośnie specyficznej sytuacji niektórych dzieci przebywających poza krajem:

„Jednakże są przypadki, w których uczeń nie może skorzystać z prawa do bezpłatnej, publicznej edukacji w kraju zamieszkania, ponieważ nie pozwala mu na to jego sytuacja rodzinna czy inne okoliczności losowe (…) albo jest zainteresowany (równolegle z nauką w lokalnym systemie edukacji) kontynuowaniem nauki w polskim systemie oświaty. W takim przypadku uczeń (posiadający polskie obywatelstwo) na każdym etapie edukacji, począwszy od obowiązkowego przygotowania przedszkolnego aż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, może skorzystać z tzw. nauczania domowego w Polsce.”