2004 – fala polskiej emigracji po wstąpieniu do UE

By on sierpień 20, 2004

Wielu Polaków wyjechało wraz z dziećmi za granicę w celach zarobkowych. Ułatwiło to ustanowienie swobody przepływu osób w krajach członkowskich.

1 maja 2004 roku, na mocy tzw. Traktatu Akcesyjnego, Polska staje się oficjalnie członkiem Unii Europejskiej. Traktat wszedł w życie po zakończeniu unijnej procedury ratyfikacyjnej. W Polsce proces jego przyjęcia odbywał się w formie ogólnonarodowego referendum w dniach 7-8 czerwca 2003 roku. Ponad 77% głosujących opowiedziało się za przystąpieniem Polski do Unii.

Wstąpienie Polski w szeregi Unii spowodowało zmianę zasad ruchu granicznego oraz zniesienie obowiązku pozwolenia na pracę w przypadku podjęcia zatrudnienia w jednym z krajów UE. Ułatwieniem do wyjazdu były również przepisy dotyczące pobytu oraz zamieszkania w jednym z krajów Unii. Efektem tego była wysoka skala emigracji zarobkowej powodowana pojawieniem się nowych perspektyw zatrudnienia.

Polacy, prowadząc działalność w ramach członkostwa kraju w UE, korzystają często z możliwości zakładania działalności gospodarczej za granicą oraz dostępu do zasiłków np. z tytułu urodzenia dziecka.