Edukacja domowa dla Polaków za granicą

Edukacja domowa – forma edukacji, w której dziecko realizuje program polskiej szkoły przy wsparciu rodziców, pomimo wyjazdu za granicę.

Strona przedstawia etapy zmian w polskim prawie dotyczące funkcjonowania nauczania domowego jako formy edukacji dla polskich dzieci mieszkających poza granicami kraju.

Podsumowanie konferencji „Edukacja domowa – radość, wyzwania, zmagania” przez posła Bartosza Jóźwiaka, mecenasa Krzysztofa Tusińskiego i Jakuba Jarosa – ojca 4 dzieci korzystających z edukacji domowej:

 • Listopad 30, 2018
 • 0 Comments

20.11.2018 roku w Sejmie RP odbyła się konferencja „Edukacja domowa – radość wyzwania, zmagania”.

 • Listopad 30, 2018
 • 0 Comments

Edukacja domowa dla dzieci za granicą to temat zbywany przez MEN – takie wrażenie można odnieść po posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 

 • Marzec 28, 2018
 • 0 Comments

Problematykę poruszano z perspektywy władzy, rodziców i uczniów nauczania domowego, dyrektorów szkół oraz naukowców.  

 • Listopad 28, 2017
 • 0 Comments

Sejm wprowadził przepisy o zaprzestaniu subwencjonowania z budżetu państwa nauczania przedszkolnego (czyli tzw. ,,zerówek’’) realizowanego w ramach edukacji domowej.

 • Październik 27, 2017
 • 0 Comments

Nowe przepisy ustawy Prawo Oświatowe krzywdzą małych Polaków przebywających za granicą, którzy chcą uczyć się polskiej podstawy programowej w trybie edukacji domowej.

 • Sierpień 31, 2017
 • 0 Comments

Fundacja Edukacji Polonijnej złożyła do MEN wniosek o uznanie szkoły eksperymentalnej, wniosek został jednak odrzucony.

 • Lipiec 14, 2017
 • 0 Comments

Proponowane zmiany są negatywnie oceniane przez stronę społeczną i powołaną przez MEN grupę roboczą ds. edukacji domowej oraz w licznych interpelacjach poselskich.

 • Listopad 30, 2016
 • 0 Comments

Finansowanie nauczania domowego zostało nagle obniżone w trakcie roku szkolnego o 40%. Szkoły nie są w stanie wywiązać się z zobowiązań wobec rodziców.

 • Styczeń 29, 2016
 • 0 Comments

Przepisy ustawy o systemie oświaty nie różnicują zasad finansowania, gdy uczeń realizuje obowiązek szkolny jednocześnie w obcym i polskim systemie oświaty, np. w formie edukacji domowej.

 • Sierpień 28, 2015
 • 0 Comments

Posłowie PiS Krzysztof Jurgiel i Przemysław Wipler składają interpelacje odnośnie możliwości przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych online, MEN nie wyraża zgody.

 • Sierpień 26, 2012
 • 0 Comments

Zdaniem MEN egzaminy wymagają fizycznej obecności ucznia.

 • Sierpień 25, 2011
 • 0 Comments

Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli przebywających czasowo za granicą wprowadza nową formę nauki w języku polskim – edukację domową.

 • Październik 24, 2010
 • 0 Comments

Wiceminister edukacji Krzysztof Stanowski wysłał list do szkół w Polsce za pośrednictwem kuratoriów oświaty.

 • Grudzień 23, 2009
 • 0 Comments

Przeprowadzono liczne konsultacje społeczne i dyskusje nad propozycją MEN w Sejmie i Senacie. Program dobrze przyjęli zarówno politycy, jak i środowisko polonijne.

 • Listopad 22, 2009
 • 0 Comments